Форум >
>
Заплащане, Данъци и Осигуровки >
Тема: Относно У1 за борсата

страница 2 от 11

< 1 2 3 4 5 > >>
Публикувано на 27-02-2012 18:00 | RE: Относно У1 за борсата
curata
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 175
Регистриран на: 07.01.10
Права си,тук трябва да вземат решение,а не до безкрайност да пращат писма.Предложи им да вземат под внимание пократкия срок,той е реалния,хайде да не ощетяваш държавицата ни.Според мен трябва да ходиш често и да се държиш отворено-не нахално,а компетентно-ще им писне и ще гледат да те оправят,че да се отърват от теб.
Публикувано на 27-02-2012 18:15 | RE: Относно У1 за борсата
mo0nshine_f
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 14
Регистриран на: 18.11.10
аз със сигурност няма да ги оставя.. но ще гледам какво ще стане
Публикувано на 27-02-2012 21:52 | RE: Относно У1 за борсата
prodanov
Потребител
Аватар на потребителя
pfclevski https://facebook.com/Plamen Prodanov

Мнения: 235
Регистриран на: 19.03.09
Много мнения много нещо с този документ и големи олелии, аз 2 пъти съм си подавал документи за него никога е нямало проблем, подават се в здравната каса. НАЙ-ВАЖНОТО - АКО НЯМАТЕ 9 РАБОТНИ МЕСЕЦА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 15 БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, НЯМА СМИСАЛ ДА СЕ ЗАНИМАВАТЕ С ГЛУПОСТИ И ДА ТЪРСИТЕ НЯКАКВИ ОБЕЩЕТЕНИЯ ИЛИ ПАРИ, ЕДИНСТВЕНО ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ МОЖЕ ДА СИ ОПРАВИТЕ С ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

ВАЖНО !!!

Ако работите в държава членка на ЕС и искате да ползвате права в България за получаване на обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, безработица или да получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст , и живеете постоянно в България, трябва да подадете заявление за преценяване на правото за съответния риск в ТП на НОИ. Заявлението е по образец и в него се описва осигурителя, осигурителния период , осигурителния номер и други подробности. НОИ служебно изисква от държавата членка информация за осигурителния стаж и доход на лицето. Тази кореспонденция изисква време и ако желаете това да стане по - бързо, трябва да идете в съответния осигурителен институт на ДЧ и да поискате на ръка съответния документ, който ще представите при подаване на заявлението.
След като се приберете в България имате право да получавате обезщетение за безработица, ако това право не сте използвали в Англия.
Според КСО, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране, не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване.
В седем дневен срок от датата на прекратяване на осигуряването, трябва да се регистрират в Агенцията по заетостта, а в тримесечен срок да подадете заявление за преценка правото на ПОБ по българското законодателство в ТП на НОИ. Трябва и постоянно да живеете в България. Ако преди да се приберете в България сте поискали от съответния осигурителен институт на ДЧ, така наречения структуриран електронен документ U001- Искане за осигурителна история, трябва да го приложите към заявлението. Ако нямате такъв СЕД, НОИ ще го изиска служебно.
Чрез Интернет - страницата на НОИ (www.nssi.bg), раздел „Евроинтеграция и международни договори“.

Дори живота си аз да прекарам, в мизерия и крайна нищета. ЛЕВСКАР завинаги си аз оставам, ЛЕВСКАР дори и след смъртта
Публикувано на 27-02-2012 22:30 | RE: Относно У1 за борсата
mo0nshine_f
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 14
Регистриран на: 18.11.10
Тези неща съм ги чела ..... и ги знам.. нещата стоят по друг начин и ти явно не разбираш след като неможеш да помогнеш няма смисъл да коментираш. а аз за здравни осигурвки нямам нужда 120 лв съм си ги платила, а от обезщетението ако ми го отпуснат за сега са го изчислили на доста по добра сума... така че със сигурност искам да си го получа след като имам право!
Публикувано на 28-02-2012 00:16 | RE: Относно У1 за борсата
prodanov
Потребител
Аватар на потребителя
pfclevski https://facebook.com/Plamen Prodanov

Мнения: 235
Регистриран на: 19.03.09
аз не казвам че нямаш право, хубаво са ти го изчислили но , отново има едно голямо но, накрая се стига до там и гледат дали ги имаш тези 9 месеца , нямаш ли ги и 1 милион да пише и да са изчислени , нищо няма да ти платят

Дори живота си аз да прекарам, в мизерия и крайна нищета. ЛЕВСКАР завинаги си аз оставам, ЛЕВСКАР дори и след смъртта
Публикувано на 28-02-2012 16:04 | RE: Относно У1 за борсата
gergelqk
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 24
Регистриран на: 23.01.10
Изчисляване на обезщетения за безработица
Съгласно чл. 62, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004, КИ на ДЧ, чието законодателство предвижда изчисляването на обезщетенията да се основава на размера на предишното трудово възнаграждение или професионален доход, отчита изключително трудовото възнаграждение или професионалния доход, получавани от заинтересованото лице при последната му работа като заето или самостоятелно заето лице съгласно посоченото законодателство.
Това означава, че КИ на ДЧ, чието законодателство обвързва изчисляването на ПОБ с размера на заплатите (осигурителния доход), получавани от лицето, взема предвид само получаваната от това лице заплата за последната му заетост на нейна територия.
В този случай, следва да се има предвид разпоредбата на 54б, ал. 7, т. 3 КСО, с която е предвидено, че при определяне размера на ПОБ, когато в периода, от който се определя средномесечния осигурителен доход, се включва време, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който България е страна, за това време се взема минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период. Разпоредбата следва да се прилага и когато в ПД U1 или СЕД U002 за лицето не е посочено трудово възнаграждение (осигурителен доход).

Пример 7: Господин Калчев е бил осигурен за всички осигурени социални рискове в Унгария от 01.07.2009 г. до 30.04.2010 г. (10 месеца) и осигурен за всички осигурени социални рискове в България от 01.05.2010 г. до 31.12.2010 г. (8 месеца). От началото на 2011 г. той е останал без работа и на 05.01.2011 г. е подал в ТП на НОИ заявление за отпускане на ПОБ.
При определяне на правото на ПОБ по чл. 54а, ал. 1 от КСО, както и при определяне на периода за изплащане на обезщетението по чл. 54в, ал. 1 от КСО, българският осигурителен стаж трябва да се сумира с унгарския, съгласно разпоредбата на чл. 61 от Регламент (ЕО) № 883/2004.
Размерът на ПОБ ще бъде определен по реда на чл. 54б, ал. 1 от КСО, като се вземе предвид средномесечният осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за месеците български осигурителен стаж (8 месеца) и към него ще бъде прибавена минималната работна заплата за страната за месеците на работа в Унгария (чл. 54б, ал. 7, т. 3 от КСО).

С разпоредбата на чл. 62, параграф 3 е предвидено изключение от правилото, че за изчисляване на ПОБ се взема предвид само получаваната от лицето заплата за последната му заетост на територията на ДЧ, където се намира КИ, за случаите когато напълно безработно следва да получи ПОБ по законодателството на ДЧ по пребиваване. В този случай, институцията по пребиваване следва да вземе предвид трудовото възнаграждение или професионалния доход, получавани от заинтересованото лице в ДЧ, чието законодателство се е прилагало спрямо него при последната му работа като заето или като самостоятелно заето лице. В този случай, за изчисляването на ПОБ следва да се използва референтния курс, обявен от Европейската централна банка (чл. 90 от Регламент (ЕО) № 987/2009), съобразно правилата, регламентирани с Решение № U3 от 15.10.2009 г. на Административната комисия (АК).

Пример 8: Господин Ненков е бил осигурен за всички осигурени социални рискове в България от 01.07.2009 г. до 31.05.2010 г. (11 месеца) и осигурен за всички осигурени социални рискове в Чехия от 01.06.2010 г. до 31.12.2010 г. (7 месеца). От началото на 2011 г. той е останал без работа и на 06.01.2011 г. е подал в ТП на НОИ заявление за отпускане на ПОБ.
Чешката КИ е издала ПД U1, в който е потвърдила периода на осигуряване в Чехия, като е посочила, като причина за прекратяване на заетостта: “изтичане срока на договора”, както и месечно възнаграждение на лицето - 800 ЕВРО.
При определяне на правото на ПОБ по чл. 54а, ал. 1 от КСО, както и при определяне на периода за изплащане на обезщетението по чл. 54в, ал. 1 от КСО, българският осигурителен стаж трябва да се сумира с чешкия, съгласно разпоредбата на чл. 61 от Регламент (ЕО) № 883/2004.
Размерът на ПОБ ще бъде определен по реда на чл. 54б, ал. 1 от КСО, като се вземе предвид средномесечният осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за месеците български осигурителен стаж (11 месеца), както и трудовото възнаграждание на лицето за месеците на работа в Чехия.
Публикувано на 28-02-2012 16:08 | RE: Относно У1 за борсата
gergelqk
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 24
Регистриран на: 23.01.10
ОТНОСНО: Прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета на (ЕО) № 883/2004 и Регламент на Съвета на (ЕО) № 987/2009 по отношение на паричните обезщетения за безработица.

Правилата за координиране на схемите за социална сигурност по отношение на паричните обезщетения за безработица (ПОБ) се съдържа в Дял III, Глава 6 (чл. 61 до чл. 65 вкл.) от Регламент (ЕО) № 883/2004, както и в дял III, Глава V (чл. 54 до чл. 57 вкл.) и Дял IV, Глава II (чл. 70) от Регламент на Съвета на (ЕО) № 987/2009 .

Сумиране на периоди
Съгласно чл. 61 от Регламент (ЕО) № 883/2004, компетентната институция (КИ) на държава-членка (ДЧ), чието законодателство поставя придобиването, запазването, възстановяването или продължаването на правото на обезщетения за безработица в зависимост или от завършването на периоди на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост зачита, доколкото е необходимо, периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава-членка, като завършени съгласно прилаганото от нея законодателство.
Това означава, че при прилагане на Глава четвърта “а” от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в случаите, когато за преценка на правото (отпускане, възстановяване или възобновяване), изчисляване на размера и определяне периода на изплащане на ПОБ е необходимо наличието на определен осигурителен стаж:
- периодите, потвърдени от съответната институция на ДЧ като периоди на осигурена заетост, задължително се вземат предвид, без да се прави допълнителна преценка дали ако заетостта е осъществявана на територията на Република България, за това време са дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” или това време се зачита като осигурителен стаж по българско законодателство.
- периодите, потвърдени от съответната институция на ДЧ като периоди на самостоятелна заетост или периоди на неосигурена заетост, както и периодите, посочени като приравнени на осигурителни периоди, се вземат предвид, но само след преценка, дали ако заетостта е осъществявана на територията на Република България, за това време са дължими осигурителни вноски за фонд “Безработица” и дали това време се зачита като осигурителен стаж по българско законодателство.
Съгласно чл. 54, параграф 1, изр. I, във връзка с чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009, за прилагането на чл. 61 от Регламент (ЕО) № 883/2004, КИ се свързва с институциите на ДЧ, чието законодателство също се е прилагало спрямо съответното лице, с цел установяване на всички периоди, завършени съгласно тяхното законодателство.
Удостоверяването на периоди на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост, се извършва чрез структуриран електронен документ (СЕД) U002 (“Осигурителна история”).

Съгласно разпоредбите на чл. 54, параграф 1, изр. II, във връзка с чл.12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009, за прилагането на чл. 61 от Регламент (ЕО) № 883/2004, лицето може да представи пред КИ документ, издаден от институцията на ДЧ, на чието законодателство се е подчинявала дейността му като заето лице, в който са посочени завършените периоди по силата на това законодателство.
Удостоверяването от лицето на периоди на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост, се извършва чрез преносим документ (ПД) U1 (“Периоди, които се вземат предвид за предоставянето на обезщетение за безработица”).

А: При представяне в ТП на НОИ на издаден оригинален ПД U1, с който лицето предварително се е снабдило от КИ на ДЧ, периодите, удостоверени с него, следва да се вземат предвид, без да е необходим допълнителен превод и/или легализация.
Завереното копие от получения оригинален документ, се изпраща на Д “ЕРМД” с придружително писмо, в което следва да се отбележи целта, за която е представен в ТП на НОИ (напр. отпускане на ПОБ; възстановяване изплащането на прекратено ПОБ; определяне периода за изплащане на ПОБ).
Следва да се има предвид, че придружително писмо се изпраща за всяко лице поотделно, като копието от представения ПД U1 се заверява в ТП на НОИ с подпис и печат, като се посочват имената на длъжностно лице, извършило заверката.

Б: Ако лицето не разполага с ПД U1, но е декларирало наличието на осигурена заетост по законодателството на друга ДЧ и това време е необходимо да бъде взето предвид за преценка правото, размера и/или периода на изплащане на ПОБ, Д “ЕРМД” следва да изиска от ДЧ по предходната заетост на лицето съответния СЕД, при наличие на достатъчно представени данни за придобито от лицето осигурено време по законодателството на тази ДЧ. Искането за издаване на СЕД се извършва с подаване от лицето на Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава-членка на ЕС със СЕД U002/СЕД U004 (Приложение 1).

Зявлението се изпраща от съответното ТП на НОИ до Д “ЕРМД” с придружително писмо за всяко лице поотделно, като се описва целта, за която е необходим СЕД (напр. отпускане на ПОБ; възстановяване изплащането на прекратено ПОБ; определяне периода за изплащане на ПОБ), като копията от документите, които се прилагат към него, се заверяват в ТП на НОИ с подпис и печат и се посочват имената на длъжностно лице, извършило заверката
Публикувано на 28-02-2012 16:14 | RE: Относно У1 за борсата
gergelqk
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 24
Регистриран на: 23.01.10
Към, Проданов.Можеш ли да ми обясниш откъде накаде трябва да имаш 9 месеца без прекъсване, след като се взимат от 15 месеца назад.Та нали, ако е така ще се взимат последните 9, а не 15.
Публикувано на 28-02-2012 21:10 | RE: Относно У1 за борсата
mo0nshine_f
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 14
Регистриран на: 18.11.10
вижте сега.. мен това което ми казвате ама въобще не ме интересува ...1-жо тук в НОЙ ми казаха че отговарям на критериите и ще ми изплатят еди какви си пари стига да се разберат с тези дати от англия как стоят нещата... 2-ро аз си имам и двата възможни варианта за дати който ми казвате непрекъснати...... защото и даже когато заминах за англия нямам и седмица прекъснат договор от БГ!!!!! МЕН МЕ ИНТЕРЕСУВАШЕ ДРУГО, НО СЛЕД КАТО НИКОЙ НЕМОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ С НЯКАКЪВ ПРИМЕРЕН ОТГОВОР ДАЛИ ИМА НЯКАКЪВ ПРОБЛЕМ С ДАТИТЕ ЗА ПРИТЕСНЕНИЕ ИЛИ НЕ... МИСЛЯ ЧЕ ЩЕ СИ ЧАКАМ РЕШЕНИЕТО , ЩЕ СИ ТЪРСЯ ПРАВАТА И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМ ДА СЕ ЧУДЯ ДАЛИ ЩЕ СЕ ОПРАВИ... тук като писах просто исках някой или да ми даде надежда като каже че е нормално и нашите български НОЙ ще разберат как стоят нещата или да не си възлагам надежди и да се свържа с фермера ми да питам защо съм осигурена 1 меесец повече като не съм работила при него.......
Публикувано на 28-02-2012 23:30 | RE: Относно У1 за борсата
prodanov
Потребител
Аватар на потребителя
pfclevski https://facebook.com/Plamen Prodanov

Мнения: 235
Регистриран на: 19.03.09
gergelqk Такъв е закона в БЪЛГАРИЯ за да вземеш обещетение да имаш 9 месеца, не съм го измислил аз така, че .... можеш да зададеш въпроса си на друго място. Миличка а доколкото до теб, щом НОЙ не могат да ти кажат какво става едва ли някой от нас може да ти помогне, един съвет , влез в сайта на НОЙ и пиши на всички области, все ще се намери кой да ти отговори и да е наясно защото не е изключено вашето НОЙ да е много зле и само да те моткат, аз така направих и така си намерих правата, но чесно да ти кажа, толкова много ходения и нерви , и накрая нищо няма да вземеш, но все пак успех ти пожелавам

Дори живота си аз да прекарам, в мизерия и крайна нищета. ЛЕВСКАР завинаги си аз оставам, ЛЕВСКАР дори и след смъртта

страница 2 от 11

< 1 2 3 4 5 > >>

Прехвърли се към форум:

Регистрирани в сайта: 23861 | Форумни мнения 29818 | Качени: 3023 снимки
Посетители онлайн в сайта: 27 | Логнати бригадири: 0 | Най-нов бригадир: Bililota
Бригадири в момента или преди малко във форума:
Telenor Ivory7777 Balabanov777 Boys01 starsdesk Pepe315 YordankaAlek... GeorgiDimitr... Ivo puhinio stoqn_921 mitko55 megastas mir8611 radosslavv sisoko81 sarfaa quiksilver gogonbr miro75 _pepito_ statope precakan sv85uk garvana8308

Brigadiri.com е форум за студентски бригади и работа в чужбина, както и всякаква полезна информация за сезонна работа в чужбина. Снимки, мнения и коментари споделени от хилядите потребители на Brigadiri.com.
Creative Commons License 2008 - 2024 © Brigadiri.com | Регистрация| Търси в сайта | Условия за ползване | Декларация за поверителност | За контакти