Форум >
>
Искам да замина на бригада в Англия... >
Тема: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!

страница 7 от 13

<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Публикувано на 02-02-2010 01:05 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
napusnal
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 70
Регистриран на: 22.01.10
Леле на каква тема попаднах, прочетох всичките мнения по темата, и наистина това е доста стряскащо, та аз несъм си плащал осигуровките от 3 години насам, и сега ще заминавам на 26 февруари, дали няма да ми направят проблем на летището. От друга страна аз не искам да плащам както и повечето участници във форума, за нещо което несъм ползвал, пък камо ли и да ме карат насила, като ми налагат ограничения. Аз като гражданин на европейския съюз искам да пътувам СВОБОДНО а не да бъда в капан на шибаната държава, нестига че всички ходим изкарваме някакви пари работейки като бели роби, и после тези пари ги вкарваме в България, тези тъпи политици и на тва не са доволни искат да ни накарат да не се връщаме майПубликувано на 02-02-2010 01:43 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
buddy
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 38
Регистриран на: 17.12.08
Никой не може да те спре да излезнеш навън - в ЕС! Бъди сигурен! Освен ако нямаш запор от някоя банка за кредит. Това би противоречило на Конституцията! Здравната карта не е задължителна - тя е строго препоръчителна. Има разлика.
Публикувано на 02-02-2010 02:19 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
napusnal
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 70
Регистриран на: 22.01.10
buddy благодаря за отговора наистина се стреснах, дано няма проблем че незнам
Публикувано на 02-02-2010 08:17 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
Galfon4o
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 17
Регистриран на: 30.01.10
buddy писа:
Никой не може да те спре да излезнеш навън - в ЕС! Бъди сигурен! Освен ако нямаш запор от някоя банка за кредит. Това би противоречило на Конституцията! Здравната карта не е задължителна - тя е строго препоръчителна. Има разлика.

Нищо , подобно.Здравната карта според новия закон е вече задължителна.Противоречи на директивата за свободно движение на гражданите в Европа , но това за нашите политици не се отнася. Това е от 1 Април.Който заминама преди тази дата , няма да му искат такава карта на летището.
Публикувано на 02-02-2010 10:04 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
vlado
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 90
Регистриран на: 16.02.09
Министерството на здравеопазването на Великобритания обяви наскоро промени в сила от 12.10.2009 г., касаещи достъпа до здравеопазване
във Великобритания за граждани на страни от ЕС. Новият момент е, че британските здравни власти задължително ще изискват европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или сертификат (удостоверение) за заместване от гражданите на ЕС, потърсили здравна помощ тук. Тези
промени се налагат с оглед максимално възстановяване на средствата след това от съответните държави. Когато гражданите на ЕС, потърсили здравна помощ във Великобритания, не могат да представят ЕЗОК
или съответния сертификат за заместване и не могат да докажат, че са граждани на ЕС, може да бъде изисквано от тях да платят за предоставеното лечение или здравна помощ.
Нужно е да се знае, че ЕЗОК удостоверява здравноосигурителни права,
т.е., за да бъде издадена ЕЗОК на български гражданин, живеещ постоянно в България, той трябва да е осигурен и да не е загубил здравноосигурителнит е си права там. (Според българското национално законодателство, когато лицето е длъжно само да се осигурява, правата му се прекъсват, когато не е внесло повече от три вноски за 36 месеца.
Правата в случая се възстановяват, след като се заплатят всички вноски, които се дължат през последните 36 месеца до месеца, в който
лицето желае да получи медицинска помощ. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго
лице, невнасянето им не лишава конкретно лице от правото да ползва услугите на НЗОК в България.) Тук следва да се припомни на читателите, че българите, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през
годината, могат да не заплащат здравни вноски след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите. Те могат да възвърнат здравноосигурителнит е си права след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват, или след еднократно заплащане на 12 здравни вноски върху минималния осигурителен доход в България от 420 лв. ЕЗОК е личен документ.Това, че един член на семейството притежава такава карта, не разпростира правата му и върху останалите членове на семейството и затова винаги се кандидатства индивидуално. В България ЕЗОК се издава от фирма «КИМ - 2000» ООД, работеща по договор с НЗОК, срещу представяне на следните документи в регионалния офис на фирмата (по местоживеене на осигуреното лице):
* заявление по образец (получава се в офиса на фирмата;
* копие от личната карта;
* актуална цветна снимка паспортен формат (44х35 мм)
При липса на практическа възможност да се уреди получаването на ЕЗОК или при ползване на здравна помощ в ЕС от здравноосигурен гражданин, който не разполага с ЕЗОК, се издава Удостоверение за
временно заместване на ЕЗОК. Удостоверението също е безплатно, както
и картата, и се изготвя от съответната РЗОК по постоянно местоживеене на лицето в България в срок до 5 дни.
За издаване на Удостоверението българските граждани подават лично,
чрез пълномощник или по пощенски път заявление по образец до директора на РЗОК с приложено копие от документ за самоличност. Удостоверението дава същите права, както и ЕЗОК, но е със срок на
валидност не по-дълъг от два месеца. При необходимост Удостоверението
за временно заместване на ЕЗОК може да бъде изискано и чрез чуждия
здравноосигурителен фонд в държавата по престоя, т.е. от Великобритания, както и чрез лечебното заведение тук, в което осигуреното лице е постъпило по спешност за лечение.
По принцип достъпът до безплатна болнична помощ във Великобритания се определя от това, дали лицето има обичайно местопребиваване в
страната (т.е. винаги се преценява целта на пребиваването и дали тази цел съдържа достатъчна степен на продължителност, за да се направи извод, че лицето е „установено” в страната). Гражданите на ЕС, които посещават краткосрочно Великобритания, както и всяка една друга страна- членка на ЕС, имат право на безплатно лечение, което е спешно, неотложно, т.е. „наложително от медицинска гледна точка”.
Обикновено нуждата от подобно лечение възниква след пристигането на лицето в страната или когато става дума за съществувало преди състояние, но активизирало се след идването в съответната страна.
Възможна е и хипотезата да не е налице още изостряне на състоянието, но според медицинска преценка да е вероятно такова изостряне да настъпи, ако лицето не се подложи на лечение. При хронични заболявания също е възможно да се аргументира нуждата от „наложително лечение”. Във всички случаи целта еда се гарантира притежателите на ЕЗОК да получат възможност да продължат
престоя си при безопасни медицински условия.
Спешната и неотложна помощ се простира до там, докъдето лекуващият лекар прецени, че вече е отстранена непосредствената опасност за живота и здравето на пациента.
Съгласно разпоредбите на ЕС в тази област, всяка друга извънболнична
(амбулаторна) помощ за състояния, които не представляват непосредствена опасност за здравето и живота на пациента, може
да се оказва на осигурения пациент, но само при две хипотези:
Ако осигурителната институция (в случая НЗОК в България) предварително е дала съгласието си за оказването на тази медицинска
услуга и е удостоверила това чрез издаването на пациента на съответен
формуляр (Е112). В такъв случай осигурителната институция (НЗОК) ще
поеме изцяло направените разходи. Но ако липсва предварително съгласие на институцията, пациентът - български гражданин, ще
трябва да заплати оказаната здравна услуга, а след това НЗОК му възстановява тази част от сумата, която би платила за същата
услуга на територията навБългария. Останалата част от сумата (ако има разлика) остава за сметка на пациента.
Болнична помощ се оказва за сметка на осигурителната институция само ако тя предварително е дала разрешение за това. Това правило важи и за болничната помощ при раждане на дете.
Разбира се, горепосочените правила не се отнасят за тези български
граждани, които работят във Великобритания или са самонаети лица тук.
Ако имате въпроси, свързани с упражняването на здравноосигурителнит е ви права като гражданин на ЕС, тук, във Великобритания, може да търсите справки на тел.: 0191 218 1999 (Отдел по здравеопазване към Министерството на труда и пенсиите), както
и на: 01132 545 819 (Министерство на здравеопазването); overseasvisitors@dh. gsi.gov.uk

Публикувано на 02-02-2010 16:26 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
napusnal
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 70
Регистриран на: 22.01.10
А като съм се осигурявал в Англия как мога да докажа тук че съм плащал там, така няма да ми се наложи да плащам всичките тези 36 месеца.
Публикувано на 02-02-2010 16:49 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
Ivo
Админ
Аватар на потребителя
Instagram Brigadiri https://www.facebook.com/brigadiri

Мнения: 2,636
Регистриран на: 05.09.08

Публикувано на 06-02-2010 01:50 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
gabrovski_vt
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 34
Регистриран на: 16.12.08
Може ли да излезеш на ВЪН с прекъснат здравен статус?Задължително ли е да си осигурен за да преминеш границата?
Публикувано на 06-02-2010 11:35 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
Fairy
Модератор
Аватар на потребителя
http://www.facebook.com/Fairy.Brigadiri

Мнения: 744
Регистриран на: 13.11.08
OФфффф, ЕЗОК ще е задължителна за показване пред ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ:
Новият момент е, че британските здравни власти задължително ще изискват европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или сертификат (удостоверение) за заместване от гражданите на ЕС, потърсили здравна помощ тук

но НЯМА ДА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ГРАНИЦАТА. Повече в тази тема няма да пиша, както и преди казах - ще си говорим април месец...

Публикувано на 09-02-2010 00:25 | RE: БЕЗ ЗДРАВНА КАРТА НЯМА ЧУЖБИНА !!
vito
Потребител
Аватар на потребителя

Мнения: 2
Регистриран на: 08.02.10
Преди 1-ви април мога ли да изляза от България без тази здравна карта? Защото смятам да замина на 1-ви март, а да я искарам трябва да платя за 7-8 месеца осигуровките.

страница 7 от 13

<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Прехвърли се към форум:

Регистрирани в сайта: 23855 | Форумни мнения 29816 | Качени: 3023 снимки
Посетители онлайн в сайта: 42 | Логнати бригадири: 0 | Най-нов бригадир: pixsi1
Бригадири в момента или преди малко във форума:
Boys01 starsdesk Pepe315 YordankaAlek... GeorgiDimitr... Ivo puhinio stoqn_921 mitko55 megastas mir8611 radosslavv sisoko81 sarfaa quiksilver gogonbr miro75 _pepito_ statope precakan sv85uk garvana8308 sitalk2004 emma76 junek

Brigadiri.com е форум за студентски бригади и работа в чужбина, както и всякаква полезна информация за сезонна работа в чужбина. Снимки, мнения и коментари споделени от хилядите потребители на Brigadiri.com.
Creative Commons License 2008 - 2024 © Brigadiri.com | Регистрация| Търси в сайта | Условия за ползване | Декларация за поверителност | За контакти